Politica de privacitat

Avís legal

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la restant normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Fundiciones Gómez, S.A. l’informa de la inclusió de les dades facilitades a través de la present pàgina web en un fitxer de dades personals creat sota la responsabilitat de Fundiciones Gómez, S.A., que tindrà com a finalitat permetre realitzar labors d’informació, formació i promoció comercial dels productes i serveis de Fundiciones Gómez, S.A.

Així mateix Fundiciones Gómez, S.A. l’ informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades personals recollides mitjançant el present qüestionari, per a això haurà de dirigir aquesta petició per escrit a Polígono Industrial La Portalada I, c/Chozo, 2 pab. 2, 26006 LOGRONYO (Espanya). Fundiciones Gómez, S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’usuari consenteix expressament a Fundiciones Gómez, S.A. la comunicació de les dades a empreses pertanyents al grup Fundiciones Gómez, S.A., al canal de distribució o als agents que, si S’escau, col•laborin amb Fundiciones Gómez, S.A. en la comercialització dels productes i serveis, així com a aquelles les entitats que prestin a Fundiciones Gómez, S.A. serveis d’anàlisi comercial, de les dades personals contingudes en el fitxer, per tal que puguin realitzar labors d’informació, formació i promoció comercial per a la venda de productes o prestació de serveis. Qualsevol altra comunicació de les dades personals contingudes en el fitxer, requeriran el seu previ i exprés consentiment.